Link alternatif AsianBookie.com: | asianbandar.bid | asianbookie.bid | | (Bookmark CTRL+D)

SBOBET

bet365 - Best Live Odds on All Asian Handicaps. - SIGN UP NOW!

M88.com


Main Menu | Preferences | Search | Register | Log In
 
  Registered Forum Members: 252366 and growing!


AsianBookie Việt Nam In-Running 
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > NIỀM VUI MỖI NGÀY

   » CHAT Now! «  [ 260 Chatters Online ]
Search | Register | Log In
 ( Page 1 2 3 )  Go to Last Post    
Posted By Topic: NIỀM VUI MỖI NGÀY       - Views: 1242 Change Timezone:
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 9:07 AM (13 days ago)
huntervt57, popo69, Tân Huỳnh and 4 others  7 Likes  
              #1
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
 

Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

 

1.25[0-0]@0.81

200

Colombia (N)

Venezuela

Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

 

3.50[2-0]@0.98

200

North Texas SC

Richmond Kickers

Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

 

2.50[1-0]@0.99

200

Palmeiras SP

Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

 

1.25[0-0]@0.87

200

Ecuador

Bolivia

Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

 

1.25[0-0]@0.97

200

USA

Uruguay

Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi Arsenal.CP luc 11/09/2019 at 9:07 AM


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
 
huntervt57, popo69, Tân Huỳnh and 4 others  7 Likes  
 Like     

Advertisement

heculex18t
11-Sep 2019 Wednesday 9:12 AM (13 days ago)            #2
Senior Member


Posts: 523
Liked By: 202
Joined: 16 Mar 18
Followers: 3


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Arsenal.CP:
 

Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

 

1.25[0-0]@0.81

200

Colombia (N)

Venezuela

Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

 

3.50[2-0]@0.98

200

North Texas SC

Richmond Kickers

Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

 

2.50[1-0]@0.99

200

Palmeiras SP

Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

 

1.25[0-0]@0.87

200

Ecuador

Bolivia

Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

 

1.25[0-0]@0.97

200

USA

Uruguay
Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi Arsenal.CP luc 11/09/2019 at 9:07 AM
FULLLLLLLLLLL ROI 


_--------_

   Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 9:13 AM (13 days ago)            #3
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

 

2.00[0-1]@0.82

200

USA

Uruguay

Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi Arsenal.CP luc 11/09/2019 at 9:13 AM


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
   Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 9:15 AM (13 days ago)            #4
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

 

2.00[1-0]@0.90

200

Ecuador

Bolivia


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
   Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 9:21 AM (13 days ago)            #5
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
 
Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

 

2.50[1-0]@0.99

200

Palmeiras SP3-0, xong 1 em
 


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
   Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 9:34 AM (13 days ago)            #6
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
 
Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

 

1.25[0-0]@0.87

200

Ecuador

Bolivia


2-0, 2 em về

 


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
   Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 9:37 AM (13 days ago)            #7
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
 
Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

 

1.25[0-0]@0.97

200

USA

Uruguay1-1, 3 em về
 


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
   Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 9:38 AM (13 days ago)            #8
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

0.75[0-0]@0.90

200

Colombia (N)

Venezuela


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
   Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 9:42 AM (13 days ago)            #9
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
 
Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

 

3.50[2-0]@0.98

200

North Texas SC

Richmond Kickers


4-0, 4 em về

 


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
   Like     
heculex18t
11-Sep 2019 Wednesday 9:45 AM (13 days ago)            #10
Senior Member


Posts: 523
Liked By: 202
Joined: 16 Mar 18
Followers: 3


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
em clombia ve luon la dep 


_--------_

   Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 9:46 AM (13 days ago)            #11
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Arsenal.CP:
Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

 

2.00[1-0]@0.90

200

Ecuador

Bolivia3-0, về luôn 
 


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
   Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 9:48 AM (13 days ago)            #12
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Bóng đá / Handicap

Colombia (N)

-0.25[0-0]@0.85

200

Colombia (N)

Venezuela


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
 
tieutu84  1 Likes  
 Like     
Kellylove_TB
11-Sep 2019 Wednesday 9:50 AM (13 days ago)            #13
Veteran Member


Posts: 1332
Liked By: 464
Joined: 22 Jun 18
Followers: 1


Tipsters
Championship:
AB$: 1,057,812.50
Ranked:
#1172

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Arsenal.CP:
Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

0.75[0-0]@0.90

200

Colombia (N)

Venezuela


Giờ mới vào. Theo Bro mã này

 


_--------_

   Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 10:01 AM (13 days ago)            #14
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

 

2.75[0-1]@0.94

200

Honduras

Chile

Bóng đá / Hiệp 1 - Tài/Xỉu

Tài

 

1.50[0-1]@-0.77

200

Honduras

Chile


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
   Like     
heculex18t
11-Sep 2019 Wednesday 10:03 AM (13 days ago)            #15
Senior Member


Posts: 523
Liked By: 202
Joined: 16 Mar 18
Followers: 3


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
colom du cmnr chap 1.5


_--------_

   Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 10:09 AM (13 days ago)            #16
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Arsenal.CP:
Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

0.75[0-0]@0.90

200

Colombia (N)

VenezuelaLose

 


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
   Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 10:26 AM (13 days ago)            #17
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Arsenal.CP:
Bóng đá / Hiệp 1 - Tài/Xỉu

Tài

 

1.50[0-1]@-0.77

200

Honduras

ChileLose, 
Chờ xem đội hình ra sân của Braxin thế nào rồi múc, dồn hết vào trận này

 


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
 
LêThanhBình(lebinhmobile)  1 Likes  
 Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 10:45 AM (13 days ago)            #18
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

 

2.75[0-0]@0.94

200

Brazil (N)

Peru


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
   Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 10:46 AM (13 days ago)            #19
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

 

4.25[1-0]@0.90

200

Reno 1868

Tacoma Defiance

Bóng đá / Hiệp 1 - Tài/Xỉu

Tài

 

2.25[1-0]@0.92

200

Reno 1868

Tacoma Defiance

 


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
   Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 11:05 AM (13 days ago)            #20
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Bóng đá / Tổng Số Bàn Thắng

7+

 

[0-0]@33.00

50

Brazil (N)

Peru


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
   Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 11:06 AM (13 days ago)            #21
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Arsenal.CP:
Bóng đá / Hiệp 1 - Tài/Xỉu

Tài

 

2.25[1-0]@0.92

200

Reno 1868

Tacoma Defiance3-0 
 


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
   Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 11:09 AM (13 days ago)            #22
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Bóng đá / Điểm Số Chính Xác

AOS

 

[0-0]@15

50

Ngoại trừ:1-0, 2-0, 2-1, 3-0, 3-1, 3-2, 4-0, 4-1, 4-2, 4-3, 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 0-1, 0-2, 1-2, 0-3, 1-3, 2-3, 0-4, 1-4, 2-4, 3-4

Brazil (N)

Peru

Bóng đá / Hiệp 1 - Tài/Xỉu

Tài

 

1.00[0-0]@0.91

200

Brazil (N)

Peru


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
 
LêThanhBình(lebinhmobile)  1 Likes  
 Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 11:15 AM (13 days ago)            #23
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Bóng đá / Hiệp 1 - Tài/Xỉu

Tài

 

0.75[0-0]@0.95

200

Brazil (N)

Peru

Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

 

2.25[0-0]@0.94

200

Brazil (N)

Peru

 


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
 
LêThanhBình(lebinhmobile)  1 Likes  
 Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 11:16 AM (13 days ago)            #24
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

 

6.75[4-0]@-0.99

200

Reno 1868

Tacoma Defiance

Bóng đá / Hiệp 1 - Tài/Xỉu

Tài

 

4.50[4-0]@-0.63

100

Reno 1868

Tacoma Defiance


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
 
LêThanhBình(lebinhmobile)  1 Likes  
 Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 11:17 AM (13 days ago)            #25
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Arsenal.CP:
Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

 

2.75[0-1]@0.94

200

Honduras

Chile


2-1

 


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
 
LêThanhBình(lebinhmobile)  1 Likes  
 Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 11:20 AM (13 days ago)            #26
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
 
Bóng đá / Hiệp 1 - Tài/Xỉu

Tài

 

4.50[4-0]@-0.63

100

Reno 1868

Tacoma Defiance


5-0, 

 


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
 
LêThanhBình(lebinhmobile)  1 Likes  
 Like     
Tân Huỳnh
11-Sep 2019 Wednesday 11:28 AM (13 days ago)            #27
Gold Member


Posts: 10480
Liked By: 11608
Joined: 18 Oct 15
Followers: 74


Tipsters
Championship:
AB$: 1,327,187.50
Ranked:
#535

 
SAO TOPIC NÀO CŨNG THẤY LƠ RUNG TRẬN COSTA VẬY 


_--------_
- KÈO SỞ TRƯỜNG: 20-50$

- KÈO GIẢI TRÍ: 5-10$

- TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐÁNH QUÁ, HÃY NGHĨ VỀ GIA ĐÌNH


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
VIETNAM TIPTERS
(Est. Jun 2006)

Hạng của đội: #10 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 30,694,687 Tổng số thành viên: 1060
 
LêThanhBình(lebinhmobile)  1 Likes  
 Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 11:40 AM (13 days ago)            #28
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tân Huỳnh:
SAO TOPIC NÀO CŨNG THẤY LƠ RUNG TRẬN COSTA VẬYRiêng giải Costa mình né giai đoạn này, giai đoạn cuối mùa nó mới nổ tưng bừng
 


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
 
LêThanhBình(lebinhmobile)  1 Likes  
 Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 11:53 AM (13 days ago)            #29
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Arsenal.CP:
Bóng đá / Hiệp 1 - Tài/Xỉu

Tài

 

0.75[0-0]@0.95

200

Brazil (N)

Perulose, thủ môn Peru hay quá, bay như chim 
 


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
 
LêThanhBình(lebinhmobile)  1 Likes  
 Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 12:16 PM (12 days ago)            #30
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Bóng đá / Handicap

Brazil (N)

 

-0.50[0-0]@0.83

200

Brazil (N)

Peru

Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

 

1.25[0-0]@-0.94

200

Brazil (N)

Peru


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
 
LêThanhBình(lebinhmobile)  1 Likes  
 Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 12:29 PM (12 days ago)            #31
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Mã cuối, Neymar vào sân
 
Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

 

0.75[0-0]@0.94

300

Brazil (N)

Peru

 


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
 
LêThanhBình(lebinhmobile)  1 Likes  
 Like     
thualanghi
11-Sep 2019 Wednesday 12:30 PM (12 days ago)            #32
Silver Member


Posts: 11645
Liked By: 5586
Joined: 30 Jan 16
Followers: 4


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Arsenal.CP:

Mã cuối, Neymar vào sân
 


Bóng đá / Tài/XỉuTài
 


0.75[0-0]@0.94
300

Brazil (N)

Peru


 
cuc sang ... it nhat se 2 goal...


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
PORN ABVN
(Est. Nov 2017)

Hạng của đội: #27 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 5,445,312 Tổng số thành viên: 42
 
Arsenal.CP  1 Likes  
 Like     
hottien052
11-Sep 2019 Wednesday 12:40 PM (12 days ago)            #33
Veteran Member


Posts: 1975
Liked By: 1073
Joined: 09 Sep 14
Followers: 3


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi thualanghi:
cuc sang ... it nhat se 2 goal...


2-1 Cho Peru, kaka

 


_--------_
CÓ LIKE TĂNG THÊM SỰ TỰ TIN


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
ASIANBOOKIE VIETNAM
(Est. Sep 2007)

Hạng của đội: #7 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 44,939,375 Tổng số thành viên: 839
   Like     
thualanghi
11-Sep 2019 Wednesday 12:41 PM (12 days ago)            #34
Silver Member


Posts: 11645
Liked By: 5586
Joined: 30 Jan 16
Followers: 4


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by hottien052:

2-1 Cho Peru, kaka
 NAM PERU CHAC LUON...


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
PORN ABVN
(Est. Nov 2017)

Hạng của đội: #27 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 5,445,312 Tổng số thành viên: 42
   Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 12:51 PM (12 days ago)            #35
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Arsenal.CP:
Mã cuối, Neymar vào sân
 
Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

 

0.75[0-0]@0.94

300

Brazil (N)

Peru0-1, nổ hơi ngược chút, giờ thì lên 2-1 nào

 


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
 
LêThanhBình(lebinhmobile)  1 Likes  
 Like     
LêThanhBình(lebinhmobile)
11-Sep 2019 Wednesday 1:09 PM (12 days ago)            #36
Senior Member


Posts: 547
Liked By: 196
Joined: 31 Jul 18


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Arsenal.CP:
0-1, nổ hơi ngược chút, giờ thì lên 2-1 nào


Cảm ơn Bro 

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 92,645,312 Tổng số thành viên: 3189
   Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 1:27 PM (12 days ago)            #37
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi LêThanhBình(lebinhmobile):
Cảm ơn Bro 


Chúc mừng bạn, trận này mình chỉ win được mã này an ủi, các mã khác tèo hết, banh sáng nay ghê thật 

 


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
 
LêThanhBình(lebinhmobile)  1 Likes  
 Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 3:36 PM (12 days ago)            #38
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

 

2.75[0-0]@1.00

200

Wuhan Chedu Jiangda (W)

Henan Huishang (W)


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
 
LêThanhBình(lebinhmobile)  1 Likes  
 Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 3:49 PM (12 days ago)            #39
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Bóng đá / Hiệp 1 - Tài/Xỉu

Tài

0.75[0-0]@1.00

200

Wuhan Chedu Jiangda (W)

Henan Huishang (W)


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
 
LêThanhBình(lebinhmobile)  1 Likes  
 Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 3:52 PM (12 days ago)            #40
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Arsenal.CP:
Bóng đá / Hiệp 1 - Tài/Xỉu

Tài

0.75[0-0]@1.00

200

Wuhan Chedu Jiangda (W)

Henan Huishang (W)1-0, 
 


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
 
LêThanhBình(lebinhmobile)  1 Likes  
 Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 4:14 PM (12 days ago)            #41
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Bóng đá / Hiệp 1 - Tài/Xỉu

Tài

 

1.00[0-0]@1.00

200

Persebam Kabupaten Bogor

Persikab Kabupaten Bandung


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
 
LêThanhBình(lebinhmobile)  1 Likes  
 Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 4:36 PM (12 days ago)            #42
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Bóng đá / Hiệp 1 - Tài/Xỉu

Tài

 

1.00[0-0]@0.98

200

PSM Makassar

PSIS Semarang

Bóng đá / Điểm Số Chính Xác

AOS

 

[0-0]@18

50

Ngoại trừ:1-0, 2-0, 2-1, 3-0, 3-1, 3-2, 4-0, 4-1, 4-2, 4-3, 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 0-1, 0-2, 1-2, 0-3, 1-3, 2-3, 0-4, 1-4, 2-4, 3-4

PSM Makassar

PSIS Semarang

Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

 

2.50[0-0]@0.88

200

PSM Makassar

PSIS Semarang

Bóng đá / Tổng Số Bàn Thắng

7+

 

[0-0]@39.00

50

PSM Makassar

PSIS Semarang


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
 
LêThanhBình(lebinhmobile)  1 Likes  
 Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 4:49 PM (12 days ago)            #43
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Arsenal.CP:
Bóng đá / Hiệp 1 - Tài/Xỉu

Tài

 

1.00[0-0]@1.00

200

Persebam Kabupaten Bogor

Persikab Kabupaten Bandung1-1, 
 


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
 
LêThanhBình(lebinhmobile)  1 Likes  
 Like     
dennie2017
11-Sep 2019 Wednesday 4:51 PM (12 days ago)            #44
Active Member


Posts: 36
Liked By: 21
Joined: 11 Jan 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Arsenal.CP:
1-1, hx nổ ảo :(
 


_--------_

 
Arsenal.CP  1 Likes  
 Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 4:52 PM (12 days ago)            #45
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi dennie2017:
hx nổ ảo :(


Giờ thì thật rồi 

 


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
 
LêThanhBình(lebinhmobile) and dennie2017  2 Likes  
 Like     
dennie2017
11-Sep 2019 Wednesday 4:52 PM (12 days ago)            #46
Active Member


Posts: 36
Liked By: 21
Joined: 11 Jan 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Arsenal.CP:
Giờ thì thật rồi dã man hahaa


_--------_

 
Arsenal.CP  1 Likes  
 Like     
thualanghi
11-Sep 2019 Wednesday 4:52 PM (12 days ago)            #47
Silver Member


Posts: 11645
Liked By: 5586
Joined: 30 Jan 16
Followers: 4


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by dennie2017:

hx nổ ảo
 


thiet roi...


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
PORN ABVN
(Est. Nov 2017)

Hạng của đội: #27 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 5,445,312 Tổng số thành viên: 42
 
Arsenal.CP  1 Likes  
 Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 4:58 PM (12 days ago)            #48
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

 

1.75[0-0]@0.99

200

PSM Makassar

PSIS Semarang

Bóng đá / Hiệp 1 - Tài/Xỉu

Tài

 

0.50[0-0]@0.98

200

Perseru Badak Lampung FC (N)

Persela Lamongan


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
   Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 5:00 PM (12 days ago)            #49
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Arsenal.CP:
 

Bóng đá / Hiệp 1 - Tài/Xỉu

Tài

 

0.50[0-0]@0.98

200

Perseru Badak Lampung FC (N)

Persela Lamongan0-1, 
 


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
 
LêThanhBình(lebinhmobile)  1 Likes  
 Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 5:21 PM (12 days ago)            #50
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Arsenal.CP:
Bóng đá / Hiệp 1 - Tài/Xỉu

Tài

 

1.00[0-0]@0.98

200

PSM Makassar

PSIS SemarangLose
 


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
   Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 5:26 PM (12 days ago)            #51
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Arsenal.CP:
Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

 

2.75[0-0]@1.00

200

Wuhan Chedu Jiangda (W)

Henan Huishang (W)


3-0 

 


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
 
LêThanhBình(lebinhmobile)  1 Likes  
 Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 5:35 PM (12 days ago)            #52
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Bóng đá / Hiệp 1 - Tài/Xỉu

Tài

 

1.00[0-0]@0.87

200

AS Ain Mlila (R)

MC Oran (R)

Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

 

4.50[3-1]@-0.86

200

Philippine Air Force

Global FC


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
 
LêThanhBình(lebinhmobile)  1 Likes  
 Like     
Arsenal.CP
11-Sep 2019 Wednesday 5:44 PM (12 days ago)            #53
Bronze Member


Posts: 9866
Liked By: 3527
Joined: 07 Aug 15
Followers: 25


Tipsters
Championship:
AB$: 218,437.50
Ranked:
#3687

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Arsenal.CP:
Bóng đá / Tài/Xỉu

Tài

 

4.50[3-1]@-0.86

200

Philippine Air Force

Global FC


4-1 

 


_--------_
Bet đều tay mỗi mã 100k
AOS: 50k
7+: 50k
Kèo kết, đội bóng yêu thích: 200k, 300k, 500k
Thua 5 mã liên tục, tắt máy
Thua 3 mã cùng lúc: tắt máy


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 85,136,875 Tổng số thành viên: 2076
 
LêThanhBình(lebinhmobile)  1 Likes  
 Like     
NGOCDUY99
11-Sep 2019 Wednesday 6:04 PM (12 days ago)            #54
Senior Member


Posts: 396
Liked By: 105
Joined: 19 Aug 17


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
THẰNG PHILIPPINES CHƯA CHỊU TÍNH TIỀN NỮA..CÓ AI DC TÍNH CHƯA


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 92,645,312 Tổng số thành viên: 3189
   Like     
hottien052
11-Sep 2019 Wednesday 10:31 PM (12 days ago)            #55
Veteran Member


Posts: 1975
Liked By: 1073
Joined: 09 Sep 14
Followers: 3


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Cho ké cái Bác nhé, kiếm cái 7+, keke.


_--------_
CÓ LIKE TĂNG THÊM SỰ TỰ TIN


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
ASIANBOOKIE VIETNAM
(Est. Sep 2007)

Hạng của đội: #7 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 44,939,375 Tổng số thành viên: 839
 
LêThanhBình(lebinhmobile)  1 Likes  
 Like     
[Go Back to Top]
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > NIỀM VUI MỖI NGÀY

Share this topic on:Change Timezone:   
 
51.1 ms

AsianBookie.com Forums Home | Back to AsianBookie.com

© Copyright 1998-2019 AsianBookie.Com - All rights reserved.
Advertise Feedback WAP Terms of Service

34.237.76.91