Link alternatif AsianBookie.com: | asianbandar.bid | asianbookie.bid | | (Bookmark CTRL+D)

SBOBET

bet365 - Best Live Odds on All Asian Handicaps. - SIGN UP NOW!

M88.com


Main Menu | Preferences | Search | Register | Log In
 
  Registered Forum Members: 253427 and growing!


AsianBookie Việt Nam In-Running 
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > Cùng choén nào

   » CHAT Now! «  [ 184 Chatters Online ]
Search | Register | Log In
This Discussion has been locked.
 ( Page 1 2 3 4 5 )  Go to Last Post    
Posted By Topic: Cùng choén nào       - Views: 851 Change Timezone:
Tuấn Xeko 08-Nov 2019 Friday 10:06 PM (9 days ago)
becks2307, isuccess6688, AnhTênLàTrâu and 3 others  6 Likes  
              #1
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Canh goal ft Masfut 1/4 acc


_--------_

 
becks2307, isuccess6688, AnhTênLàTrâu and 3 others  6 Likes  
 Like     

Advertisement

Lặng nhìn đời 08-Nov 2019 Friday 10:29 PM (9 days ago)            #2
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,173,125
Ranked:
#837

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Canh goal ft Masfut 1/4 acc


Pen tuan oi

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
Tuấn Xeko 08-Nov 2019 Friday 10:31 PM (9 days ago)            #3
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Lặng nhìn đời:
Pen tuan oi
Chạy đi hn bóng khoai vcl ko đánh gấp khó mà yên.


_--------_

 
Lặng nhìn đời  1 Likes  
 Like     
Lặng nhìn đời 08-Nov 2019 Friday 10:32 PM (9 days ago)            #4
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,173,125
Ranked:
#837

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Chạy đi hn bóng khoai vcl ko đánh gấp khó mà yên.


Uh cố gắng lên tuấn oi minh con lổ nặng quá

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
Tuấn Xeko 08-Nov 2019 Friday 10:35 PM (9 days ago)            #5
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Lặng nhìn đời:
Uh cố gắng lên tuấn oi minh con lổ nặng quáCảm giác bóng hn thiên xỉu giờ mình sẽ đi xỉu ft xem biến động ntn mấy tuần nay thứ 6 toàn khó đánh. Đêm nay xiên xỉu giải chính hết


_--------_

 
Lặng nhìn đời  1 Likes  
 Like     
Lặng nhìn đời 08-Nov 2019 Friday 10:36 PM (9 days ago)            #6
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,173,125
Ranked:
#837

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Cảm giác bóng hn thiên xỉu giờ mình sẽ đi xỉu ft xem biến động ntn mấy tuần nay thứ 6 toàn khó đánh. Đêm nay xiên xỉu giải chính hết


Ok tuan cu len la minh theo 

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
Tuấn Xeko 08-Nov 2019 Friday 10:38 PM (9 days ago)            #7
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Thử nghiêm xỉu ft 


_--------_

 
Lặng nhìn đời  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko 08-Nov 2019 Friday 10:53 PM (9 days ago)            #8
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Canh goal ft big 
 


_--------_

 
Lặng nhìn đời  1 Likes  
 Like     
Lặng nhìn đời 08-Nov 2019 Friday 10:54 PM (9 days ago)            #9
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,173,125
Ranked:
#837

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Canh goal ft big 
 


Ok tuan

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
Tuấn Xeko 08-Nov 2019 Friday 11:11 PM (9 days ago)            #10
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
1/4 acc goal ht Dinamo Batumi


_--------_

 
Lặng nhìn đời  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko 08-Nov 2019 Friday 11:19 PM (9 days ago)            #11
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
1/4 acc goal ht Dinamo Batumi
Nhồi ra goal 


_--------_

 
Lặng nhìn đời  1 Likes  
 Like     
Lặng nhìn đời 08-Nov 2019 Friday 11:20 PM (9 days ago)            #12
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,173,125
Ranked:
#837

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Nhồi ra goal


Muc

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
Lặng nhìn đời 08-Nov 2019 Friday 11:22 PM (9 days ago)            #13
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,173,125
Ranked:
#837

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Canh goal ft big 
 


Quen canh thang nay no roi tuan oi

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
Tuấn Xeko 08-Nov 2019 Friday 11:23 PM (9 days ago)            #14
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Lặng nhìn đời:
Quen canh thang nay no roi tuan oi
Uhm nổ nhanh quá 


_--------_

   Like     
Lặng nhìn đời 08-Nov 2019 Friday 11:24 PM (9 days ago)            #15
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,173,125
Ranked:
#837

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Nhồi ra goal


Thang nay thi moi co 1nhip tiec ghe

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
Tuấn Xeko 08-Nov 2019 Friday 11:24 PM (9 days ago)            #16
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Lặng nhìn đời:
Thang nay thi moi co 1nhip tiec ghe
Uhm mình đánh kiểu những trận big hay jj là nửa 1 vào 2/3 số tiền xd đanhs


_--------_

 
Lặng nhìn đời  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko 08-Nov 2019 Friday 11:26 PM (9 days ago)            #17
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Goal ft cả 2 trận này uae mà đứng hình 2 trận này thì dm bọn l đó bán độ chắc 


_--------_

 
TấtTay88 and Lặng nhìn đời  2 Likes  
 Like     
Lặng nhìn đời 08-Nov 2019 Friday 11:28 PM (9 days ago)            #18
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,173,125
Ranked:
#837

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Goal ft cả 2 trận này uae mà đứng hình 2 trận này thì dm bọn l đó bán độ chắc


Ok tuan 

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
Tuấn Xeko 08-Nov 2019 Friday 11:30 PM (9 days ago)            #19
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Lặng nhìn đời:
Ok tuan 
Mình tin trận 0-1 hơn nhưng vào như nhau vui vẻ bọn l uae này đéo dám xuống tiền nhiều


_--------_

 
Lặng nhìn đời  1 Likes  
 Like     
TấtTay88 08-Nov 2019 Friday 11:32 PM (9 days ago)            #20
Active Member


Posts: 262
Liked By: 65
Joined: 18 Sep 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Goal ft cả 2 trận này uae mà đứng hình 2 trận này thì dm bọn l đó bán độ chắc
mình ném con mẹ luôn 2 con chó này 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
 
Tuấn Xeko  1 Likes  
 Like     
Lặng nhìn đời 08-Nov 2019 Friday 11:43 PM (9 days ago)            #21
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,173,125
Ranked:
#837

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Goal ft cả 2 trận này uae mà đứng hình 2 trận này thì dm bọn l đó bán độ chắc


No di 2dua ly vay 

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
Tuấn Xeko 08-Nov 2019 Friday 11:46 PM (9 days ago)            #22
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Lặng nhìn đời:
No di 2dua ly vay 
Thôi đéo bgio đánh bọn l uae này nữa may đánh vui ko thì ăn l vs bnay


_--------_

 
Lặng nhìn đời  1 Likes  
 Like     
Lặng nhìn đời 08-Nov 2019 Friday 11:47 PM (9 days ago)            #23
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,173,125
Ranked:
#837

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Thôi đéo bgio đánh bọn l uae này nữa may đánh vui ko thì ăn l vs bnay


1thang dc pen hy vong co goal

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
Tuấn Xeko 08-Nov 2019 Friday 11:49 PM (9 days ago)            #24
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Lặng nhìn đời:
1thang dc pen hy vong co goal
Hoà may quá 


_--------_

 
Lặng nhìn đời  1 Likes  
 Like     
Lặng nhìn đời 08-Nov 2019 Friday 11:50 PM (9 days ago)            #25
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,173,125
Ranked:
#837

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Hoà may quá


Mong thang kia no go lI it troi

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
Tuấn Xeko 08-Nov 2019 Friday 11:50 PM (9 days ago)            #26
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Goal ht big Dhufar


_--------_

 
Lặng nhìn đời  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 12:04 AM (9 days ago)            #27
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Canh goal ft 1/4 acc Kissamikos


_--------_

 
Lặng nhìn đời  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 12:06 AM (9 days ago)            #28
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Thử nghiêm xỉu ft
Đươch nửa tiền


_--------_

 
Lặng nhìn đời  1 Likes  
 Like     
Lặng nhìn đời 09-Nov 2019 Saturday 12:06 AM (9 days ago)            #29
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,173,125
Ranked:
#837

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Đươch nửa tiền


Uh iu tim

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 12:11 AM (9 days ago)            #30
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Lặng nhìn đời:
Uh iu tim
Xỉu ft trận này


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 12:14 AM (9 days ago)            #31
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
1/4 acc nhồi


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 12:16 AM (9 days ago)            #32
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
1/4 acc nhồi
Chén luôn 


_--------_

 
Lặng nhìn đời  1 Likes  
 Like     
Lặng nhìn đời 09-Nov 2019 Saturday 12:17 AM (9 days ago)            #33
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,173,125
Ranked:
#837

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Chén luôn


May vu nuot xong nua mot vo tiep ko tuan

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 12:18 AM (9 days ago)            #34
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
1/4 acc goal ht Netherland (w) đẩy thuyền nào


_--------_

 
Lặng nhìn đời  1 Likes  
 Like     
Lặng nhìn đời 09-Nov 2019 Saturday 12:29 AM (9 days ago)            #35
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,173,125
Ranked:
#837

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
1/4 acc goal ht Netherland (w) đẩy thuyền nào


No ko ra nua mot ac that

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
Lặng nhìn đời 09-Nov 2019 Saturday 12:32 AM (9 days ago)            #36
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,173,125
Ranked:
#837

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
1/4 acc goal ht Netherland (w) đẩy thuyền nào


Ko vo kip gio vo dc ko tuan

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 12:33 AM (9 days ago)            #37
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Lặng nhìn đời:
Ko vo kip gio vo dc ko tuan
Big Bahrain U19 ht


_--------_

 
Lặng nhìn đời  1 Likes  
 Like     
Lặng nhìn đời 09-Nov 2019 Saturday 12:33 AM (9 days ago)            #38
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,173,125
Ranked:
#837

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Big Bahrain U19 ht


Ok tuan

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
Lặng nhìn đời 09-Nov 2019 Saturday 12:35 AM (9 days ago)            #39
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,173,125
Ranked:
#837

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Big Bahrain U19 ht


Ko danh dc ji het tuan oi chan

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 12:35 AM (9 days ago)            #40
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Lặng nhìn đời:
Ko danh dc ji het tuan oi chan
Rj mất 1 mã bỏ ít vẫn đánh đc 1 mã


_--------_

 
Lặng nhìn đời  1 Likes  
 Like     
Lặng nhìn đời 09-Nov 2019 Saturday 12:36 AM (9 days ago)            #41
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,173,125
Ranked:
#837

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Rj mất 1 mã bỏ ít vẫn đánh đc 1 mã


Jio vo nua ko tuan

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 12:37 AM (9 days ago)            #42
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
1/4 acc goal ht Terek Grozny nhồi


_--------_

 
Lặng nhìn đời  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 12:40 AM (9 days ago)            #43
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
1/4 acc goal ht Terek Grozny nhồi
 


_--------_

 
Lặng nhìn đời  1 Likes  
 Like     
Lặng nhìn đời 09-Nov 2019 Saturday 12:45 AM (9 days ago)            #44
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,173,125
Ranked:
#837

 
Tiec may ma tren kia ghe tuan tran nao cung co ts ma minh ko vo dc ma nao het


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
Lặng nhìn đời 09-Nov 2019 Saturday 1:05 AM (9 days ago)            #45
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,173,125
Ranked:
#837

 
No dum cai di nga ngo 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
TrầnDanh 09-Nov 2019 Saturday 1:16 AM (9 days ago)            #46
Active Member


Posts: 68
Liked By: 28
Joined: 06 Nov 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Tuấn dạy xem odds đi 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 90,584,375 Tổng số thành viên: 2119
   Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 1:17 AM (9 days ago)            #47
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi TrầnDanh:
Tuấn dạy xem odds đi
Thôi đi 1 mã


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 1:20 AM (9 days ago)            #48
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Lấy lại nhồi bằng ra goal tiếp con l nga ngố đó để h2 chủ nhà sẽ thua ngược trận này


_--------_

 
TrầnDanh  1 Likes  
 Like     
TrầnDanh 09-Nov 2019 Saturday 1:20 AM (9 days ago)            #49
Active Member


Posts: 68
Liked By: 28
Joined: 06 Nov 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Thôi đi 1 mã
=)) dạy đi ae cùng đi lên 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Miracle Simple Win
(Est. Sep 2015)

Hạng của đội: #2 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 90,584,375 Tổng số thành viên: 2119
   Like     
wing888 09-Nov 2019 Saturday 1:22 AM (9 days ago)            #50
Senior Member


Posts: 944
Liked By: 557
Joined: 07 Dec 11


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Tuấn Xeko:

Lấy lại nhồi bằng ra goal tiếp con l nga ngố đó để h2 chủ nhà sẽ thua ngược trận này


Trận nào bạn ơi. Loạn mất roài 😂


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 1:24 AM (9 days ago)            #51
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi wing888:

Trận nào bạn ơi. Loạn mất roài 😂
Vysocina jihlava


_--------_

 
wing888  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 1:25 AM (9 days ago)            #52
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Sr quên copy mẹ


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 1:29 AM (9 days ago)            #53
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Xỉu ft


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 1:40 AM (9 days ago)            #54
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Big


_--------_

 
Lặng nhìn đời  1 Likes  
 Like     
Lặng nhìn đời 09-Nov 2019 Saturday 1:41 AM (9 days ago)            #55
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,173,125
Ranked:
#837

 
Minh vao 2.5 a du luon


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 1:45 AM (9 days ago)            #56
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Xỉu ft trận này
Xỉu này chắc chắn về


_--------_

 
Lặng nhìn đời  1 Likes  
 Like     
Lặng nhìn đời 09-Nov 2019 Saturday 1:46 AM (9 days ago)            #57
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,173,125
Ranked:
#837

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Xỉu này chắc chắn về


Ok bro

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 1:52 AM (9 days ago)            #58
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Lặng nhìn đời:
Ok bro
Xỉu thua đúng úc bịp xem các trận xỉu hn ra sao cố gắng lãi chút chút để tự tin cuối tuần naog


_--------_

 
Lặng nhìn đời  1 Likes  
 Like     
Lặng nhìn đời 09-Nov 2019 Saturday 1:53 AM (9 days ago)            #59
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,173,125
Ranked:
#837

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Xỉu thua đúng úc bịp xem các trận xỉu hn ra sao cố gắng lãi chút chút để tự tin cuối tuần naog


Uh co keo dua len nhe tua minh xon am nang qua

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 1:54 AM (9 days ago)            #60
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Lặng nhìn đời:
Uh co keo dua len nhe tua minh xon am nang qua
Kéo hay aem cùng bay acc đây hiii


_--------_

 
Lặng nhìn đời  1 Likes  
 Like     
Lặng nhìn đời 09-Nov 2019 Saturday 1:56 AM (9 days ago)            #61
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,173,125
Ranked:
#837

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Kéo hay aem cùng bay acc đây hiii


Ok keo nao tuan len dum minh nhe chua thua hoai danh lan man met qua

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
Lặng nhìn đời 09-Nov 2019 Saturday 1:57 AM (9 days ago)            #62
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,173,125
Ranked:
#837

 
Ma thang duc 2 1goal roi tuan oi


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
 
Tuấn Xeko  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 1:58 AM (9 days ago)            #63
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Big


_--------_

 
Lặng nhìn đời  1 Likes  
 Like     
Lặng nhìn đời 09-Nov 2019 Saturday 1:58 AM (9 days ago)            #64
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,173,125
Ranked:
#837

 
Dau cho vo sao tuan danh dc hay vay


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 1:59 AM (9 days ago)            #65
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Lặng nhìn đời:
Dau cho vo sao tuan danh dc hay vay
Vừa ra đi xỉu luôn ai ngờ 0-0 chắc nó huỷ thôu


_--------_

 
Lặng nhìn đời  1 Likes  
 Like     
Lặng nhìn đời 09-Nov 2019 Saturday 2:01 AM (9 days ago)            #66
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,173,125
Ranked:
#837

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Vừa ra đi xỉu luôn ai ngờ 0-0 chắc nó huỷ thôu


Hihi kiem keo nao lam pas cho vui tuan 

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 2:03 AM (9 days ago)            #67
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Lặng nhìn đời:
Hihi kiem keo nao lam pas cho vui tuan 
Goal ht bigx2 BFC Viktoria 1889


_--------_

 
Lặng nhìn đời  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 2:07 AM (9 days ago)            #68
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Xỉu ft tròng lúc canh


_--------_

 
Lặng nhìn đời  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 2:09 AM (9 days ago)            #69
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Nhiều trận để đánh quá chọn ra 1 đánh đungs trận ko nổ thì vl lắm


_--------_

 
Lặng nhìn đời  1 Likes  
 Like     
Lặng nhìn đời 09-Nov 2019 Saturday 2:11 AM (9 days ago)            #70
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,173,125
Ranked:
#837

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Nhiều trận để đánh quá chọn ra 1 đánh đungs trận ko nổ thì vl lắm


Boi vay tap trung tran nao ra tran do thi tỏt hon tuan ah

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
Lặng nhìn đời 09-Nov 2019 Saturday 2:12 AM (9 days ago)            #71
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,173,125
Ranked:
#837

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Goal ht bigx2 BFC Viktoria 1889


Vay tran nay co danh x2 ko tuấn 

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 2:13 AM (9 days ago)            #72
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Lặng nhìn đời:
Vay tran nay co danh x2 ko tuấn 
X1 nhé đánh 2 lượt này


_--------_

 
Lặng nhìn đời  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 2:14 AM (9 days ago)            #73
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Lặng nhìn đời:
Boi vay tap trung tran nao ra tran do thi tỏt hon tuan ah
Thì chọn ra thằng đánh mà đánh đúng thằng ko nổ thì bó tay


_--------_

 
Lặng nhìn đời  1 Likes  
 Like     
Lặng nhìn đời 09-Nov 2019 Saturday 2:14 AM (9 days ago)            #74
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,173,125
Ranked:
#837

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

X1 nhé đánh 2 lượt này


Uh tap trung tung tran giup minh nhe tuan

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 2:16 AM (9 days ago)            #75
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Nhồi


_--------_

 
Lặng nhìn đời  1 Likes  
 Like     
Lặng nhìn đời 09-Nov 2019 Saturday 2:30 AM (9 days ago)            #76
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,173,125
Ranked:
#837

 
Dm dung noi la xui den vay sao xung vay no het roi do


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
Lặng nhìn đời 09-Nov 2019 Saturday 2:39 AM (9 days ago)            #77
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,173,125
Ranked:
#837

 
No sum di ma oi ac that 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
Lặng nhìn đời 09-Nov 2019 Saturday 2:48 AM (9 days ago)            #78
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
AB$: 1,173,125
Ranked:
#837

 
Deo tin noi vao mat minh luon ak cu danh pas lon y nhu rang no me minh vay dm cho cai xung quanh thang nao cung 2 3 banh minh danh deo co 1 bang chan that​​​​


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
 
TấtTay88  1 Likes  
 Like     
TấtTay88 09-Nov 2019 Saturday 2:49 AM (9 days ago)            #79
Active Member


Posts: 262
Liked By: 65
Joined: 18 Sep 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Lặng nhìn đời:
Deo tin noi vao mat minh luon ak cu danh pas lon y nhu rang no me minh vay dm cho cai xung quanh thang nao cung 2 3 banh minh danh deo co 1 bang chan that​​​​
ỨC CHẾ VKL .DCM CON CÁI


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 2:49 AM (9 days ago)            #80
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Hài vcl ra vừa nói dứt mồm i rằng thích mây thằng nổ hết lại đánh thằng ị dmm con cái lừa òdd bm trận tin nhất 


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 2:51 AM (9 days ago)            #81
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Xỉu ft tròng lúc canh
An ủi xỉu ft chắc về


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 2:52 AM (9 days ago)            #82
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Xỉu ft
Xỉu ft chắc về


_--------_

   Like     
Caubekimcuong 09-Nov 2019 Saturday 2:56 AM (9 days ago)            #83
Senior Member


Posts: 596
Liked By: 158
Joined: 04 Nov 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

Xỉu ft chắc về
Oánh xỉu luôn sếp


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 2:56 AM (9 days ago)            #84
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trên đà ăn xỉu 2 trặn đã về xỉu ft


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 3:00 AM (9 days ago)            #85
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
1/3 acc dmm con cái xin m in đó


_--------_

 
Congtubaclieu  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 3:04 AM (9 days ago)            #86
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
1/3 acc dmm con cái xin m in đó
 


_--------_

   Like     
Congtubaclieu 09-Nov 2019 Saturday 3:04 AM (9 days ago)            #87
Bronze Member


Posts: 5642
Liked By: 1604
Joined: 19 Sep 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,203,125
Ranked:
#775

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
1/3 acc dmm con cái xin m in đóadu. trung mau
cheo thuyen nao. kkk
 


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 3:19 AM (9 days ago)            #88
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Ôi định mệnh nhọ vl trận đó khách ko gi nổi bàn hỏng hết bánh kẹo


_--------_

   Like     
Congtubaclieu 09-Nov 2019 Saturday 3:20 AM (9 days ago)            #89
Bronze Member


Posts: 5642
Liked By: 1604
Joined: 19 Sep 15


Tipsters
Championship:
AB$: 1,203,125
Ranked:
#775

 
tui voi ig cheo ra dao keo do. vcl


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 3:21 AM (9 days ago)            #90
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Uhm đi cmn 3t trận đoe vcl. Thôi đánh xỉu hn odd nghịch r big


_--------_

 
Caubekimcuong  1 Likes  
 Like     
TấtTay88 09-Nov 2019 Saturday 3:22 AM (9 days ago)            #91
Active Member


Posts: 262
Liked By: 65
Joined: 18 Sep 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Ôi dcm xuống tay nặng luôn . Đéo thể tin nổi dc nữa . Đéo có bù giờ luôn


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 3:25 AM (9 days ago)            #92
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi TấtTay88:
Ôi dcm xuống tay nặng luôn . Đéo thể tin nổi dc nữa . Đéo có bù giờ luôn
P90 hết h luôn sợ cái thật trận đó thứ 7 vs thứ 13 khách gi bang đều như vắt chanh mà gặp thằng l này ko gi nôit bàn bị bịp thua chấp nhận. Đức 2 hn ai nhồi thì đi hêt bọn l đức này càng ngày càng giống nha r


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 3:26 AM (9 days ago)            #93
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 3:27 AM (9 days ago)            #94
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Chend big xỉu đức đức gẻ thật đó đứng hình cả 2 h2 haha


_--------_

   Like     
TấtTay88 09-Nov 2019 Saturday 3:28 AM (9 days ago)            #95
Active Member


Posts: 262
Liked By: 65
Joined: 18 Sep 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:

P90 hết h luôn sợ cái thật trận đó thứ 7 vs thứ 13 khách gi bang đều như vắt chanh mà gặp thằng l này ko gi nôit bàn bị bịp thua chấp nhận. Đức 2 hn ai nhồi thì đi hêt bọn l đức này càng ngày càng giống nha r
mình xuống hơi qá tay hỏng nặng với nó . Cay vkl đéo thể đỡ dc .


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 104,213,437 Tổng số thành viên: 3246
   Like     
Caubekimcuong 09-Nov 2019 Saturday 3:28 AM (9 days ago)            #96
Senior Member


Posts: 596
Liked By: 158
Joined: 04 Nov 19


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Odđ đi ngịch. Nay oánh xỉu đi tuấn


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 3:29 AM (9 days ago)            #97
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi TấtTay88:

mình xuống hơi qá tay hỏng nặng với nó . Cay vkl đéo thể đỡ dc .
Đáng ra mình tính đi con này 1/3 nhưng đàn ódd nghịch đéo dám đánh goal h1 nó Almere City FC xem có nổ ko chứ ko đánh ăn trận kia mình đi 1/3 tiếp nó ngay


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 3:30 AM (9 days ago)            #98
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Caubekimcuong:
Odđ đi ngịch. Nay oánh xỉu đi tuấn
Uhm bro đánh xỉu đang ăn sòn sòn 


_--------_

   Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 3:43 AM (9 days ago)            #99
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Mã xỉu big big


_--------_

 
Caubekimcuong  1 Likes  
 Like     
Tuấn Xeko 09-Nov 2019 Saturday 3:48 AM (9 days ago)            #100
Silver Member


Posts: 10275
Liked By: 8983
Joined: 27 Dec 18
Followers: 52


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Tuấn Xeko:
Trên đà ăn xỉu 2 trặn đã về xỉu ft
Chén được trận này


_--------_

 
Caubekimcuong  1 Likes  
 Like     
[Go Back to Top]
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > Cùng choén nào
Thread is Locked

This Discussion has been locked.
Share this topic on:Change Timezone:   
 
239.3 ms

AsianBookie.com Forums Home | Back to AsianBookie.com

© Copyright 1998-2019 AsianBookie.Com - All rights reserved.
Advertise Feedback WAP Terms of Service

3.234.210.89